1. Global opvarmning er ikke bare en teori, den sker lige nu.

2. Verden er blevet varmet med én grad celsius siden begyndelsen af 1800-tallet.

3. Forskere forudser, at Jorden vil opvarme med yderligere to grader Celsius i 2100, og det vil være værre for nogle dele af verden end andre.

4. Klimaændringer er et globalt problem, der påvirker alle lande i verden, og mennesker overalt mærker deres virkninger på forskellige måder.

5. Forskere forudsiger, at hvis den globale opvarmning fortsætter med dens nuværende hastighed, vil ekstreme vejrbegivenheder som orkaner og tørke blive mere almindelige såvel som mere intense og vare længere, end de ville, hvis vi ikke oplevede klimaændringer.

6. Der har været en stigning i naturkatastrofer som f.eks

Hvad er Paris-aftalen?

Paris-aftalen er en international aftale, der blev underskrevet i Paris, Frankrig, den 12. december 2015. Aftalen har til formål at begrænse den globale temperaturstigning til et godt stykke under 2 °C over det præindustrielle niveau.

Paris-aftalen er den første universelle aftale om klimaændringer med 195 underskrivere og 197 parter. Den er blevet ratificeret af 147 parter og trådte i kraft den 4. november 2016.

Hvordan kan vi reducere vores CO2-fodaftryk?

Verden står over for en stor miljøkrise. Ifølge FN er jordens temperatur steget med 1 grad celsius i løbet af det sidste århundrede. Det er et betydeligt beløb i betragtning af, at vi kun er halvvejs gennem dette århundrede. Effekterne af klimaændringer mærkes allerede over hele kloden, og de vil kun blive værre, hvis vi ikke handler nu.

Forskere har studeret dette spørgsmål i årevis nu, og de er kommet til en alarmerende konklusion – hvis vi fortsætter med at udlede drivhusgasser i denne hastighed, vil vores planet opleve katastrofale konsekvenser om så lidt som 20 år fra nu.

Nogle mennesker hævder, at en af de bedste måder for os at reducere vores CO2-fodaftryk er ved at bruge vedvarende energikilder såsom sol- og vindkraft. Andre mener dog, at dette ikke er

Hvad er årsagerne til global opvarmning?

Årsagerne til den globale opvarmning er mange og forskellige.

Den mest almindelige årsag er frigivelse af drivhusgasser til atmosfæren, især kuldioxid fra afbrænding af fossile brændstoffer. Dette har ført til en stigning i gennemsnitstemperaturerne rundt om i verden.

Den anden årsag er en ændring i arealanvendelse og vegetation, såsom skovrydning eller ændret landbrugspraksis. Dette kan føre til ændringer i, hvor meget sollys der absorberes af Jordens overflade og efterfølgende hvor meget varmeenergi, der er lagret på Jordens overflade.

Hvordan ved forskerne, at mennesker er hovedårsagen til global opvarmning?

Forskere har været i stand til at bevise, at mennesker er hovedårsagen til global opvarmning. Det ved vi på grund af mængden af kuldioxid, vi slipper ud i atmosfæren. Jo mere CO2 vi frigiver, jo mere varm luft er fanget i vores atmosfære.

Når du skriver "global opvarmning" i en søgemaskine, vil du finde mange artikler om, hvordan mennesker forårsager det, og hvad der kan gøres for at stoppe det.

Hvad er virkningerne af global opvarmning?

Global opvarmning er den gradvise stigning i jordens gennemsnitlige overfladetemperatur. Effekterne af global opvarmning er ikke kun miljømæssige, men også økonomiske og sociale.

Global opvarmning er et begreb, der henviser til en stigning i Jordens gennemsnitlige overfladetemperatur. Effekterne af global opvarmning er ikke kun miljømæssige, men også økonomiske og sociale.

Hvad er de vigtigste årsager til global opvarmning?

Hovedårsagen til global opvarmning er frigivelsen af drivhusgasser til atmosfæren.

Drivhuseffekten er en naturlig proces, der holder jorden varm. Gasser som vanddamp og kuldioxid fanger varme i atmosfæren, hvilket hjælper med at holde vores planet varm nok til, at livet kan overleve.

Problemet er, at menneskelige aktiviteter frigiver flere og flere drivhusgasser til atmosfæren uden at fjerne nogen. Dette fører til en stigning i den globale temperatur, som forårsager alle mulige problemer for mennesker og andre levende ting på jorden.

Hvad er kuldioxid?

Kuldioxid er en gas, der frigives, når fossile brændstoffer afbrændes. Det frigives også under naturlige processer som skovbrande og dyrs respiration.

Kuldioxid frigives til atmosfæren, når fossile brændstoffer afbrændes, eller under naturlige processer som skovbrande og dyrs respiration.

Hvordan påvirker klimaændringer Jordens økosystemer?

Klimaforandringerne er vor tids vigtigste miljøspørgsmål.

Jordens globale overfladetemperatur er steget med omkring 1 grad celsius siden 1901. Det virker måske ikke af meget, men det har haft en betydelig indflydelse på Jordens økosystemer.

Ændringer i klimaet har fået planeten til at blive varmere, hvilket har resulteret i en stigning i havniveauet, hyppigere og mere alvorlige vejrbegivenheder og mere intense tørker og hedebølger. Hvis vi ikke griber ind for at reducere vores CO2-fodaftryk nu, vil konsekvenserne være ødelæggende for de kommende generationer.

Er der nogen løsninger til at stoppe den globale opvarmning?

Global opvarmning er et stort miljøproblem, som har været i gang i årevis. Der er mange løsninger på dette problem, men ingen af dem ser ud til at virke.

Den første løsning er brugen af vedvarende energikilder som sol- og vindkraft. Den anden løsning er brugen af mindre forurenende brændstoffer som naturgas, elektricitet, brint og biobrændstoffer. Den tredje løsning er implementering af mere effektive teknologier som LED-lys og elbiler.