Denne studievejledning vil give dig alle de nødvendige oplysninger om AP Psychology eksamen.

AP Psychology Exam er en tre-timers test, der dækker en række forskellige emner, herunder biologiske grundlag for adfærd, sociale og kulturelle påvirkninger på adfærd, sansning og perception, indlæring og hukommelse, intelligens, motivation og følelser.

AP Psychology Examen har to dele: Første del er multiple choice-spørgsmål (75 minutter) og del to er gratis svarspørgsmål (90 minutter).

Afsnit 1 – Psykologisk forskningens fortid og nutid

Den første forskning i kvinders psykologi blev udført i 1882 af en tysk psykolog ved navn G. Stanley Hall. Denne videnskabsmand, som også var præsident for Clark University, udgav en bog kaldet "Adolescence", der diskuterede kønsforskelle hos unge og deres mentale udvikling. I denne bog argumenterede han for, at drenge er bedre egnede til lederstillinger, fordi de er mere aggressive, mere rationelle og mindre følelsesladede end piger.

Dette arbejde banede vejen for mange andre psykologer til at studere forskelle mellem mænd og kvinder. En af disse psykologer er Sigmund Freud, som er berømt for jordvarme sin teori om, at al menneskelig adfærd kan forklares ved seksuel lyst og konflikter mellem id'et (den instinktive del), egoet (den rationelle del) og superegoet (den moralistiske del). Freud var også en af de

Afsnit 2 – Det psykoanalytiske perspektiv på personligheden

Som psykoanalytiker bliver jeg ofte bedt om at hjælpe klienter med at forstå deres personlighed og de måder, hvorpå den kommer til udtryk i deres relationer. En af de mest almindelige klager, jeg hører fra mine klienter, er, at de føler sig misforstået af dem omkring dem. De vil gerne vide, hvad de tænker, føler eller forsøger at sige, men de kan tilsyneladende ikke få deres pointe igennem.

Det psykoanalytiske perspektiv på personlighed fortæller os, at disse følelser stammer fra en manglende forståelse af ens egne motivationer og ønsker. Målet er ikke bare at forstå os selv bedre, men også at kunne kommunikere vores tanker, følelser og ønsker mere effektivt med andre.

Afsnit 3 – Det kognitive perspektiv af personlighed

Afsnit 3: Det kognitive perspektiv af personlighed

Det kognitive perspektiv af personlighed er baseret på ideen om, at personlighed skabes af personens tanker og opfattelser. Det kognitive perspektiv er blevet brugt i personlighedsteorier som egenskabsteori, typeteori og karaktertræksteori.

I dette afsnit vil vi undersøge, hvordan vores tanker og opfattelser former vores personligheder. Vi vil også diskutere, hvordan vores tanker og opfattelser kan ændres gennem terapi eller andre interventioner.

Afsnit 4 – Social Learning Theory and Transactional Analysis Theory of Personality Development

Social læringsteori er en teori, der antyder, at folk vil lære adfærd, holdninger og overbevisninger fra de mennesker, de interagerer med.

Transaktionel analyseteori om personlighedsudvikling er en teori, der antyder, at mennesker har tre egotilstande (forælder, voksen og barn), som påvirker den måde, de opfører sig på.